<div>Dear Molpro Users:</div><div> </div><div>I am trying the VSCF method, but met a lot of problems. </div><div> </div><div>Input file :</div><div>======================</div><div>memory,200,m</div><div>file,1,CO2VSCF.int<br>
file,2,CO2VSCF.wfu</div><div>basis=vtz<br>geometry={<br> C<br> O1,C,1.3<br> O2,C,1.3,O1,180.0<br>}</div><div>hf<br>multi<br>optg<br>{frequencies,symm=auto<br>print,low=50}</div><div>label1<br>{hf<br>start,atden}<br>{multi;<br>
cpmcscf,hess}</div><div>surf,start1D=label1,dipole=1,sym=nosym,mpg=1<br>vscf,pmp=2,dipole=1<br>vci,pmp=3,dipole=1,version=1<br>vci,pmp=3,dipole=1,version=2<br>vci,pmp=3,dipole=1,version=3</div><div>==============================<br>
</div><div>Results:</div><div>========================</div><div> Calculating 2D coupling potential</div><div> 2D:   4   2  Points:  16 Conv: 0.00123116 0.00122595<br> 2D:   4   1  Points:  16 Conv: 0.00123116 0.00122595<br>
 2D:   3   2  Points:  16 Conv: 0.00129753 0.00130393<br> 2D:   3   1  Points:  16 Conv: 0.00129753 0.00130393<br> 2D:   2   1  Points:  36 Conv: 0.00014011 0.00014079</div><div> More than                    200  records on file                      2<br>
 ? Error<br> ? Too many records<br> ? The problem occurs in reservem</div><div> ERROR EXIT<br> CURRENT STACK:      MAIN</div><div><br> **********************************************************************************************************************************<br>
 DATASETS  * FILE   NREC   LENGTH (MB)   RECORD NAMES<br>              1      22       24.04       500      610      701      702      900      950      970     1001      129      960<br>                                          VAR    BASINP    GEOM     GEOM    SYMINP    ZMAT    AOBASIS   BASIS     P2S    ABASIS<br>
                                         1100     1400     1410     1200     1210     1080     1600     1650     1300     1700<br>                                           S        T        V       H0       H01     AOSYM     SMH    MOLCAS    ERIS     OPER<br>
                                         1380     5000<br>                                         JKOP    MCGRAD</div><div>              2     200        2.63       700     1000     2100     2140      701      702     1001     2141     5300     5400<br>
                                         GEOM     BASIS     RHF     MCSCF    GEOM     GEOM     BASIS    MCSCF    HESS     FREQ<br>                                         5450     2101     5301     5600     5650     5302     5303     5304     5305     5306<br>
                                         NMOD      RHF     HESS     SURF    DIPOLE    HESS     HESS     HESS     HESS     HESS<br>                                         5307     5308     5309     5310     5311     5312     5313     5314     5315     5316<br>
                                         HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS<br>                                         5317     5318     5319     5320     5321     5322     5323     5324     5325     5326<br>
                                         HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS<br>                                         5327     5328     5329     5330     5331     5332     5333     5334     5335     5336<br>
                                         HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS<br>                                         5337     5338     5339     5340     5341     5342     5343     5344     5345     5346<br>
=================================</div><div> </div><div> </div><div>After I modified the "label 1 lines"</div><div>label1<br>{hf<br>start,atden}<br>{multi;<br>cpmcscf,hess,save=5302.2}<br></div><div>Resutls:</div>
<div>==========================</div><div><br> Harmonic and 1D-anharmonic vibrational frequencies</div><div>   Mode     Harmonic     Diagonal     Intens</div><div>   4 B1u     2412.89      *******       0.02<br>   3 Ag      1348.48      1391.29       0.03<br>
   2 B3u      664.14       672.34      30.43<br>   1 B2u      664.14       672.34      30.43</div><div> ATTENTION: Wavefunction for mode  3 might be out of range.<br> WARNING: Fit for potential of mode  4 causes problems.<br>
 WARNING: Fit for potential of mode  3 causes problems.<br> NOTICE: 1D Anharmonic value for mode  4 differs significantly from the harmonic value.</div><div> Calculating 2D coupling potential</div><div>Received signal 15 Terminated</div>
<div> ERROR EXIT<br> CURRENT STACK:      CISLOW  MAIN</div><div><br> **********************************************************************************************************************************<br> DATASETS  * FILE   NREC   LENGTH (MB)   RECORD NAMES<br>
              1      21       31.58       500      610      701      702      900      950      970     1001      129      960<br>                                          VAR    BASINP    GEOM     GEOM    SYMINP    ZMAT    AOBASIS   BASIS     P2S    ABASIS<br>
                                         1100     1400     1410     1200     1210     1080     1600     1650     1300     1700<br>                                           S        T        V       H0       H01     AOSYM     SMH    MOLCAS    ERIS     OPER<br>
                                         1380<br>                                         JKOP</div><div>              2      65        3.35       500      610      700     1000     2100     2140      701      702     1001     2141<br>
                                          VAR    BASINP    GEOM     BASIS     RHF     MCSCF    GEOM     GEOM     BASIS    MCSCF<br>                                          5300     5400       5450          2101     5301           5600     5650     5302     5303     5304<br>
                                         HESS     FREQ     NMOD      RHF     HESS     SURF    DIPOLE    HESS     HESS     HESS<br>                                         5305     5306     5307     5308     5309     5310     5311     5312     5313     5314<br>
                                         HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS<br>                                         5315     5316     5317     5318     5319     5320     5321     5322     5323     5324<br>
                                         HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS<br>                                         5325     5326     5327     5328     5329     5330     5331     5332     5333     5334<br>
                                         HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS<br>                                         5335     5336     5337     5338     5339     5340     5341     5342     5343     5344<br>
                                         HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS     HESS<br>======================</div><div> </div><div>Any suggestion is appreciated, Thanks</div><div>
 </div><div> </div><div>Northwest University, Xi'an China</div><div> </div><div>Zhou bo</div><div> </div>